Paulien Bom & Machteld Huber – Groeiwijzer

De vele herdrukken van de beide Groeiwijzers (van nul tot één jaar en van één tot vier jaar) bewijzen wel dat de boekjes in een behoefte voorzien. Ze begeleiden ouders in de ontwikkeling van hun kind, vanaf de eerste dagen na de geboorte tot de kleuterleeftijd. Alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling komen aan de orde: voeding, verzorging en opvoeding. Problemen waar elke opvoeder mee te maken krijgt, worden beschreven en vragen waar je mee leeft, worden verwoord en beantwoord. Mogelijke oplossingen zijn duidelijk vanuit de praktijk gegeven en worden zo gebracht dat je niet het gevoel krijgt, schromelijk tekort te schieten als je het anders doet. Integendeel: de nadruk ligt erop dat je als opvoeder zelf de keuze maakt voor een aanpak die past bij jou en je kind.

De Groeiwijzers zijn ontstaan vanuit een werkgroep van medewerkers van consultatiebureaus op antroposofische basis. De boekjes bevatten een literatuuropgave, productinformatie, adressenlijsten in Nederland en België, en een register dat het je mogelijk maakt, zonodig snel even iets na te lezen.